piątek, 23 lutego, 2024

Ostatnio dodane

Gdzie organizacje z Warmii i Mazur mogą szukać informacji?

Skuteczne funkcjonowanie organizacji pozarządowych wymaga dostępu do wielu informacji. Organizacje z Warmii i Mazur mogą korzystać z portalu ROWOP.PL, stworzonego głównie z myślą o ich potrzebach.

 

Od co najmniej kilku lat jednym z wielu wyzwań współpracy Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z sektorem pozarządowym było dotarcie z informacją o wydarzeniach i inicjatywach dotyczących organizacji pozarządowych, a także zachęcenie organizacji społecznych do aktywnego włączenia się we wspólne działania. Problem ten nawarstwiał się wraz z dynamicznym wzrostem liczby stowarzyszeń i fundacji funkcjonujących w województwie warmińsko-mazurskim.

 

Więcej organizacji pozarządowych to większe potrzeby i oczekiwania. Dotyczy to także sfery dostępu do informacji,  np. o organizowanych konkursach, grantach, konsultacjach, szkoleniach, seminariach dotyczących realizacji zadań publicznych, zarządzania organizacjami pozarządowymi czy pozyskiwania środków finansowych. Tym bardziej, że żyjemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym aktualne informacje są kluczowym zasobem niezbędnym do skutecznego radzenia sobie w otaczającej nas rzeczywistości.

By zaradzić problemowi przepływu i dostępności wiadomości istotnych dla funkcjonowania i rozwoju organizacji pozarządowych, kilka lat temu  powstała strona internetowa ROWOP.pl.  Była ona jednym z rezultatów projektu „Gotowi na Model” – partnerskiego przedsięwzięcia Stowarzyszenia ESWIP i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a głównym celem była poprawa jakości współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a tym samym wsparcie dla organizacji pozarządowych z Warmii i Mazur. Strona istnieje do dziś i stale rozwija się, by jeszcze lepiej pełnić swoje funkcje.

Właścicielem i administratorem strony internetowej jest Stowarzyszenie ESWIP. Jednak od początku swojego istnienia portal ROWOP.PL był współtworzony w partnerstwie z Biurem Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – jednostką organizacyjną odpowiedzialną za koordynowanie współpracy samorządu z sektorem pozarządowym.

Uwzględniając potrzeby i oczekiwania obu stron, portal Rowop.pl został wyposażony w niezbędne funkcje i narzędzia. Przede wszystkim w prosty, przejrzysty interfejs, umożliwiający zarejestrowanie się (utworzenie konta) przez użytkownika, dodanie profilu organizacji pozarządowej w bazie NGO Warmii i Mazur, a także samodzielne umieszczanie wydarzeń w kalendarzu. Jednak najważniejszą funkcją strony jest informowanie o aktualnych wydarzeniach na Warmii i Mazurach istotnych dla organizacji pozarządowych – takich jak ogłaszane konkursy dla NGO, uchwalane programy, odbywające się w województwie oraz w kraju konferencje i szkolenia dla NGO, spotkania konsultacyjne.

Wraz z rozpoczęciem w kwietniu 2018 roku projektu „ROWOP.pl – dobra strona aktywnej współpracy”, dofinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, rozwój portalu zyskał nowy impuls. Zwiększyła się liczba zamieszczanych w niej materiałów. Uruchomiony został newsletter, który regularnie jest wysyłany do powiększającej się liczby subskrybentów. Powstała również baza projektów, czyli zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym przez samorząd województwa. Systematycznie rozbudowywana jest też o nowe podmioty baza NGO z Warmii i Mazur.

Portal jest przestrzenią dla podmiotów III sektora oraz samorządów lokalnych. Jego funkcjonowanie skupia się nie tylko bieżącym pozyskiwaniu, aktualizacji, uzupełnieniu i wprowadzaniu nowych treści, ale również udostępnianiu ich w formie newslettera, sprzyjającego kompleksowemu informowaniu działaczy, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych. Każda organizacja pozarządowa, jak również powiat, gmina działająca na Warmii i Mazurach może nie tylko zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami, ale również  samodzielnie zamieścić własne informacje o swoich inicjatywach, stając się współtwórcą strony. Dzięki temu możliwe jest upowszechnianie działalności stowarzyszeń i fundacji w regionie, a także promocja samorządów zorientowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

 

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj

Latest Posts